Oy Sayısı : 5
Oy Sayısı : 6
Oy Sayısı : 6

En çok oyu alan kitap kapağımızı seçen okurlarımız arasında yapılacak
çekilişle 10 okuyucumuz “ Seyahatü’l Kübra ” kitabından almaya hak kazanacaktır.